Update ứng dụng Karaoke Plus phiên bản mới 1.0.12 trên smart tv box android – FPT Play Box

Hôm nay, SumAll sẽ giới thiệu đến Quý khách hàng phịm bản mới của ứng dụng Karaoke Plus trên Android Box – FPT Play Box. Vào ngày 20/10/2017, ứng dụng Karaoke Plus được cập nhật lên phiên bản 1.0.12 trên FPT Play Box là…