Browsing Tag

Vinabox x9

Đánh giá Vinabox x9

Thời gian qua xuất hiện TV box Vinabox X9. Hôm nay chúng tôi xin nhận xét sản phẩm Android tv box này qua các tiêu chí về cấu hình, tính năng, khả năng tương thích thiết kế. 1. Cấu hình của Smart box tv Với ưu điểm cấu hình mạnh mẽ, sử dụng…

Đánh giáVinabox x9

Gần đây trên thị trường xuất hiện TV box Vinabox X9. Hôm nay chúng tôi xin nhận xét TV box này qua các tiêu chí về cấu hình, tính năng, khả năng tương…